وبلاگ اندیشه‌ورزی خوانندگانش را به اندیشیدن فرامی‌خواند؛ در این راستا، وبلاگ اندیشه‌ورزی گاهی عکس‌ها و شعرهای تأمل‌برانگیز و نیز گاهی مقاله‌ها و نوشته‌های خواندنی از دانشوران و نویسندگان مختلف را با رعایت امانت‌داری در نقل‌قول منتشر می‌کند. بی‌تردید وبلاگ اندیشه‌ورزی آن دانشوران را خطاناپذیر نمی‌داند، بلکه سخن آنان را احیاناً تأمل‌برانگیز می‌داند. بایسته و شایسته است خوانندگان وبلاگ نیز آنان را خطاناپذیر و سخن‌شان را وحی مُنزل تلقی نکنند. والله اعلم بالصّواب!