مرجع‌نامه شامل کتاب‌نامه، وبگاه‌نامه و تلگرام‌نامه می‌شود. کتاب‌نامه فهرست الفبایی کتاب‌ها و مقاله‌ها، وبگاه‌نامه فهرست الفبایی وبگاه‌ها و وبلاگ‌ها و نهایتاً تلگرام‌نامه فهرست الفبایی کانال‌هایی در تلگرام است که به نحوی در کانال اندیشه‌ورزی یا وبلاگ اندیشه‌ورزی (معمولاً در یادداشت‌ها) به کار رفته است. همراه با به‌روزرسانی وبلاگ این فهرست‌ها نیز به‌روز خواهند شد. اگر لینکی کار نمی‌کند، لطفاً اطلاع دهید. سپاس!


کتاب‌نامهـ ابوزید، نصر حامد (1990مـ‌.). معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن. ترجمهٔ مرتضی کریمی‌نیا (1380شـ‌.). تهران: انتشارات طرح نو.

ـ اسفندیاری، محمد. (1395). آسیب‌شناسی دینی. تهران: کویر.

ـ اسفندیاری، محمد. (1395). عاشوراشناسی: پژوهشی درباره هدف امام حسین (ع). چاپ دوم. تهران: نشر نی.

ـ اسفندیاری، محمد. (1396). همه ما برادریم: سیمای انسانی و اخلاقی اسلام. ویراست چهارم. چاپ هشتم. تهران: نگاه معاصر.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1382). دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن. قم: بوستان کتاب.

ـ ایازی، سید محمدعلی (1378). قرآن و فرهنگ زمانه. قم: انتشارات کتاب مبین.

ـ بابایی، رضا. (1397). دیانت و عقلانیت: جستارهایی در قلمرو دین‌پژوهی و آسیب‌شناسی دینی. اصفهان: نشر آرما.

ـ پاکتچی، احمد (1392). ترجمه‌شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

ـ جوادی آملی، عبدالله (1375). انتظار بشر از دین. قم: مرکز نشر اسراء.

ـ حسینی طباطبایی، سید مصطفی. (1384). بررسی آرای اخباری و اصولی. تهران؛ ناشر: مؤلف.

ـ خرمشاهی، بهاء‌الدین. (1389). قرآن‌پژوهی. جلد 1. چاپ چهارم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ راشد، حسین علی. (1323). دروغ مصلحت‌آمیز. در: اسلامی اردکانی، سید حسن. (1382). دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن (پیوست: صص 519 ــ 526). قم: بوستان کتاب.

ـ سروش محلاتی، محمد. (1394). دولت و اجرای شریعت: سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت. تهران: نشر نی.

ـ شاهسوندی، شهره و خانه‌زاد، امید. (۱۳۹۲). تغییر مخاطب در قرآن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ـ شریعتی، علی (1377). تشیع علوی و تشیع صفوی. تهران: چاپخش.

ـ شفیعی، سعید (1395). بافت‌گرایی جایگزین نص‌گرایی: بخش اول. اینترنت: وبگاه طومار اندیشه.

ـ فنایی، ابوالقاسم (1384). دین در ترازوی اخلاق. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1380). عصای موسی. تهران: امید فردا.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1384). غلو: درآمدی بر افکار عقاید غالیان در دین. تهران: کویر.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله (1383). قضاوت زن در فقه اسلامی. تهران: امید فردا.

ـ فنایی، ابوالقاسم (1394). اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی در باب مبانی اخلاقی و معرفت‌شناسانه فقه. ویرایش جدید. تهران: نگاه معاصر.

ـ قرآن. ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی (1386). تهران: انتشارات دوستان.

ـ قرآن. ترجمه ناصر مکارم شیرازی (1386). قم: انتشارات علی بن ابی‌طالب.

ـ محمدی گرگانی، محمد (1395). هستی متن مقدس. تهران: نشر نی.

ـ مسائلی، مهدی. (1387). نهم ربیع: جهالت‌ها، خسارت‌ها. چاپ دوم. قم: وثوق.

ـ مطهری، مرتضی. (۱۳۸7). آزادی معنوی. چاپ چهلم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). آشنایی با قرآن. جلد 1. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). آشنایی با قرآن. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1379). آشنایی با قرآن. جلد 3. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات صدرا.
ـ مطهری، مرتضی. (1386). آشنایی با قرآن. جلد 4. چاپ بیست‌ودوم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1378). آشنایی با قرآن. جلد 8. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). اسلام و نیازهای زمان. جلد 1. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1394). جهاد اسلامی و آزادی عقیده. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت‌ها و اندرزها. جلد 1. چاپ بیستم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت‌ها و اندرزها. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1391). حماسه حسینی: سخنرانی‌ها. جلد 1. چاپ هفتادویکم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1380). خاتمیت. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1386). سیری در سیره ائمه اطهار. چاپ سی‌ویکم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1383). سیری در سیره نبوی. چاپ بیست‌وهفتم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1353). سیری در نهج‌البلاغه. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1352). عدل الهی. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1377). فلسفه تاریخ. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1390). گفتارهایی در اخلاق اسلامی. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1396). مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی. تهران: صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1353). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.

ـ ملکیان، مصطفی. (1378). آفات جامعه دینی، روزه‌داری و عبادات. تهران: روزنامه خرداد (شماره 253؛ 29 مهر 1378).

ـ ملکیان، مصطفی (1394). در رهگذار باد و نگهبان لاله. جلد 2. تهران: نگاه معاصر.

ـ مهروش، فرهنگ (حامد خانی)(1395). تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر. تهران: نشر نی.

ـ نراقی، آرش (1390). حدیث حاضر و غایب: مقالاتی در باب الهیات غیبت. تهران: نگاه معاصر.

ـ نراقی، احمد (آرش). (1378). رساله دین‌شناخت: مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی. تهران: طرح نو.

ـ نصر اصفهانی، محمد (1395). تراژدی کودکانه: بازخوانی داستان علی اصغر، رقیه و دو طفل مُسلِم. اینترنت: وبگاه محمد نصر اصفهانی.

ـ نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1386). تهران: قدر ولایت.

ـ هدایتی، محمد. (1395). مناسبات فقه و اخلاق. تهران: نگاه معاصر.


وبگاه‌نامه

وبگاه‌نامه

 ـ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله بیات زنجانی (bayat.info)

 ـ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی (makarem.ir)

 ـ تالار گفتمان شریعتی (taalaar.shandel.info)

 ـ ترجمان: علوم انسانی و ترجمه (tarjomaan.com)

 ـ جامعه‌شناسی تشیع (socio-shia.com)

(jahadiam.ir) ـ جهادی‌ام 

(dashtak.com) ـ دشتک 

(ijtihadnet.ir) ـ شبکه اجتهاد 

(3danet.ir) ـ صدانت: صدای اندیشه 

(salat.ir) ـ صلات 

(toumar.info/fa/) ـ طومار اندیشه 

 ـ عبدالله جوادی آملی (javadi.esra.ir)

(karbobala.com) ـ کرب‌وبلا: پایگاه تخصصی امام حسین (ع) 

 ـ فرهنگ مهروش (fmehrvash.com)

(koodakekar.ir) ـ گروه تلاشگران: شبکه یاری کودکان کار و خیابان 

(ganjoor.net) ـ گنجور 

 ـ محمد ابراهیم جنّاتی (jannaati.com)

 ـ محمد نصر اصفهانی (m-nasr.com)

 ـ نام‌های عربی (namearabic.com)

 ـ وبلاگ عکس‌پرینت (blog.axprint.com)

 ـ ویکی‌پدیا: دانشنامه آزاد (fa.wikipedia.org)

 ـ ایران نیوزآنلاین (irannewsonline.ir)

تلگرام‌نامه

تلگرام


ـ کانال ابوالقاسم فنایی (@AbolghasemFanaei)

ـ کانال ارباب حکمت (@ArbabeHekmat)

ـ کانال اندیشه‌ورزی (@Andishehvarzi)

ـ کانال ترجمان علوم انسانی (@TarjomaanWeb)

ـ کانال جهاد مهربانی:‌ تهران مدرسه‌ای برای همه (@Jahadiam_ir)

ـ کانال چشم و چراغ (@CheshmoCheragh)

ـ کانال حسن انصاری: بررسی‌های تاریخی (@BarrasihayeTarikhi)

ـ کانال دین‌آنلاین (@DinOnline)

ـ کانال دوست‌داران امام حسین (ع) (@KarbobalaChannel)

ـ کانال سایت فرهنگی صدانت (@SedaNet)

ـ کانال طومار اندیشه (@ToomareAndisheh)

ـ کانال گروه تلاشگران: شبکه یاری کودکان کار و خیابان (@KoodakaneKar)

ـ کانال مدرسه آزاد فکری: محفل فلسفه‌ورزی‌های دانشجویی (@AzadFekriSchool)

ـ کانال مؤسسه گفت‌وگوی ادیان (@Religions)

ـ کانال نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی (@SalehiNajafAbadi)

ـ کانال نیلوفر (@Neeloofaran)

ـ کانال واژه (@FerdowsiMashhadi)

ـ روبات تبدیل‌کننده به پی‌دی‌اف: تبدیل‌کننده انواع فایل‌ها به پی‌دی‌اف (@ToPDF_Bot)

ـ روبات ذخیره‌کننده ویدیو: دانلودکننده ویدیو از سایت‌ها (@SaveVideoBot)

ـ روبات کوتاه‌کننده گوگل: کوتاه‌کننده لینک‌های بلند (@ShortUrlBot)