مرجع‌نامه شامل کتاب‌نامه، وبگاه‌نامه و تلگرام‌نامه می‌شود. کتاب‌نامه فهرست الفبایی کتاب‌ها و مقاله‌ها، وبگاه‌نامه فهرست الفبایی وبگاه‌ها و وبلاگ‌ها و نهایتاً تلگرام‌نامه فهرست الفبایی کانال‌هایی در تلگرام است که به نحوی در کانال اندیشه‌ورزی یا وبلاگ اندیشه‌ورزی (معمولاً در یادداشت‌ها) به کار رفته است. همراه با به‌روزرسانی وبلاگ این فهرست‌ها نیز به‌روز خواهند شد. اگر لینکی کار نمی‌کند، لطفاً اطلاع دهید. سپاس!

 

 

کتاب‌نامه

 

ـ ابوزید، نصر حامد (1990مـ‌.). معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن. ترجمهٔ مرتضی کریمی‌نیا (1380شـ‌.). تهران: انتشارات طرح نو.

ـ اسفندیاری، محمد. (1395). آسیب‌شناسی دینی. تهران: کویر.

ـ اسفندیاری، محمد. (1398). حقیقت عاشورا: از عاشورای حسین (ع) تا تحریفات عاشورا. تهران: نشر نی.

ـ اسفندیاری، محمد. (1395). عاشوراشناسی: پژوهشی درباره هدف امام حسین (ع). چاپ دوم. تهران: نشر نی.

ـ اسفندیاری، محمد. (1396). همه ما برادریم: سیمای انسانی و اخلاقی اسلام. ویراست چهارم. چاپ هشتم. تهران: نگاه معاصر.

ـ اسلامی اردکامی، سید حسن. (1397). امر به معروف و نهی از منکر. قم: انتشارات کتاب طه.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1397). پدیده طب اسلامی! تهران: روزنامه اعتماد (شماره 4277؛ صفحه آخر).

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1382). دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن. قم: بوستان کتاب.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1386). ده اصل روش مکتب تفکیک (قسمت اول). پگاه حوزه، ش 222.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1386). ده اصل روش مکتب تفکیک (قسمت دوم). پگاه حوزه، ش 223.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1397). سودای تفکیک: جستارهایی در سنّت فکری، روش‌شناسی و شخصیت‌های مکتب تفکیک. تهران: نشر کرگدن.

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1397). فلج انتخاب! تهران: روزنامه اعتماد (شماره 4329؛ صفحه آخر).

ـ اسلامی اردکانی، سید حسن. (1397). کلید همه گناهان! تهران: روزنامه اعتماد (شماره 4283؛ صفحه آخر).

ـ ایازی، سید محمدعلی (1378). قرآن و فرهنگ زمانه. قم: انتشارات کتاب مبین.

ـ بابایی، رضا. (1397). دیانت و عقلانیت: جستارهایی در قلمرو دین‌پژوهی و آسیب‌شناسی دینی. اصفهان: نشر آرما.

ـ پاکتچی، احمد (1392). ترجمه‌شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

ـ جعفریان، رسول. (1391). مهدیان دروغین. تهران: نشر علم.

ـ جوادی آملی، عبدالله (1375). انتظار بشر از دین. قم: مرکز نشر اسراء.

ـ حسینی طباطبایی، سید مصطفی. (1384). بررسی آرای اخباری و اصولی. تهران؛ ناشر: مؤلف.

ـ خرمشاهی، بهاء‌الدین. (1389). قرآن‌پژوهی. جلد 1. چاپ چهارم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ راشد، حسین علی. (1323). دروغ مصلحت‌آمیز. در: اسلامی اردکانی، سید حسن. (1382). دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن (پیوست: صص 519 ــ 526). قم: بوستان کتاب.

ـ سروش، عبدالکریم. (1388). حدیث بندگی و دلبردگی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات صراط.

ـ سروش محلاتی، محمد. (1394). اسلام و مقتضیات زمان: بررسی نسبت دین و تحولات حیات انسانی. تهران: میراث اهل قلم. (به کوشش بنیاد اندیشه و احسان توحید)

ـ سروش محلاتی، محمد. (1394). دولت و اجرای شریعت: سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت. تهران: نشر نی.

ـ شاهسوندی، شهره و خانه‌زاد، امید. (۱۳۹۲). تغییر مخاطب در قرآن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ـ شریعتی، علی (1377). تشیع علوی و تشیع صفوی. تهران: چاپخش.

ـ شفیعی، سعید (1395). بافت‌گرایی جایگزین نص‌گرایی: بخش اول. اینترنت: وبگاه طومار اندیشه.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1380). عصای موسی. تهران: امید فردا.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1384). غلو: درآمدی بر افکار عقاید غالیان در دین. تهران: کویر.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله (1383). قضاوت زن در فقه اسلامی. تهران: امید فردا.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1393). مجموعه مقالات: سیاسی، تاریخی، اجتماعی. چاپ سوم. تهران: امید فردا.

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1363). وحدت اسلامی. در: مجموعه مقالات: سیاسی، تاریخی، اجتماعی (1393: 161 ــ 185). چاپ سوم. تهران: امید فردا.

ـ صحیفه سجّادیه. ترجمه عبدالمحمد آیتی. (1375). چاپ دوم. تهران: سروش.

ـ عبدالکریمی، بیژن. (1397). آینده روحانیت و جهان معاصر. تهران: نقد فرهنگ.

ـ فنایی، ابوالقاسم (1384). دین در ترازوی اخلاق. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

ـ فنایی، ابوالقاسم (1394). اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی در باب مبانی اخلاقی و معرفت‌شناسانه فقه. ویرایش جدید. تهران: نگاه معاصر.

ـ قرآن. ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی (1386). تهران: انتشارات دوستان.

ـ قرآن. ترجمه ناصر مکارم شیرازی (1386). قم: انتشارات علی بن ابی‌طالب.

ـ محقق داماد، سید مصطفی. (1394). فاجعه جهل مقدس. چاپ سوم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

ـ محمدی گرگانی، محمد (1395). هستی متن مقدس. تهران: نشر نی.

ـ مسائلی، مهدی. (1387). نهم ربیع: جهالت‌ها، خسارت‌ها. چاپ دوم. قم: وثوق.

ـ مطهری، مرتضی. (1387). آزادی معنوی. چاپ چهلم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). آشنایی با قرآن. جلد 1. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). آشنایی با قرآن. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1379). آشنایی با قرآن. جلد 3. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1386). آشنایی با قرآن. جلد 4. چاپ بیست‌ودوم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1378). آشنایی با قرآن. جلد 8. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1384). آشنایی با قرآن. جلد 11. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1381). اسلام و نیازهای زمان. جلد 1. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1354). امدادهای غیبی در زندگی بشر. تهران: انتشارات صدرا.
ـ مطهری، مرتضی. (1379). پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب. چاپ دهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1394). جهاد اسلامی و آزادی عقیده. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت‌ها و اندرزها. جلد 1. چاپ بیستم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت‌ها و اندرزها. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1377). حماسه حسینی: سخنرانی‌ها. جلد 1. چاپ سی‌ام. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1391). حماسه حسینی: سخنرانی‌ها. جلد 1. چاپ هفتادویکم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1377). حماسه حسینی: یادداشت‌ها. جلد 2. چاپ بیست‌وپنجم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1380). خاتمیت. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1382). ده گفتار. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1386). سیری در سیره ائمه اطهار. چاپ سی‌ویکم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1383). سیری در سیره نبوی. چاپ بیست‌وهفتم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1353). سیری در نهج‌البلاغه. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1352). عدل الهی. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1380). فلسفه اخلاق. چاپ بیست‌وسوم . تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1380). فلسفه تاریخ. جلد 1. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1377). فلسفه تاریخ. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1390). گفتارهایی در اخلاق اسلامی. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1396). مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی. تهران: صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1353). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.

ـ معرفت، محمدهادی. (1378). علوم قرآنی. قم: موسسه فرهنگی تمهید.

ـ ملکیان، مصطفی. (1378). آفات جامعه دینی، روزه‌داری و عبادات. تهران: روزنامه خرداد (شماره 253؛ 29 مهر 1378).

ـ ملکیان، مصطفی. (1388). ایمان و تعقّل: درس‌گفتارهای فلسفهٔ‌دین. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

ـ ملکیان، مصطفی (1394). در رهگذار باد و نگهبان لاله. جلد 2. تهران: نگاه معاصر.

ـ ملکیان، مصطفی. (1397). زمین از دریچه آسمان. تهران: انتشارات سروش مولانا با همکاری انتشارات دوستان.

ـ ملکیان، مصطفی. (1378). گفت‌وگوی دین و دینداری در جهان معاصر. در: مجله هفت آسمان (ش 2، صص 6 ــ 17)

ـ ملکیان، مصطفی. (1385). مهر ماندگار: مقالاتی در اخلاق‌شناسی. تهران: نشر نگاه معاصر.

ـ مهروش، فرهنگ (حامد خانی)(1395). تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر. تهران: نشر نی.

ـ نراقی، آرش (1390). حدیث حاضر و غایب: مقالاتی در باب الهیات غیبت. تهران: نگاه معاصر.

ـ نراقی، احمد (آرش). (1378). رساله دین‌شناخت: مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی. تهران: طرح نو.

ـ نصر اصفهانی، محمد (1395). تراژدی کودکانه: بازخوانی داستان علی اصغر، رقیه و دو طفل مُسلِم. اینترنت: سایت محمد نصر اصفهانی.

ـ نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1386). تهران: قدر ولایت.

ـ وسمقی، صدیقه. (۱۳۸۸). بضاعت فقه و گستره نفوذ فقها. نشر اینترنتی.

ـ هدایتی، محمد. (1395). مناسبات فقه و اخلاق. تهران: نگاه معاصر.

ـ ایزوتسو، توشیهیکو. (1966). مفاهیم اخلاقی ــ دینی در قرآن مجید. ترجمهٔ فریدون بدره‌ای (1378). تهران: فرزان.

ـ ایزوتسو، توشیهیکو. (1963). خدا و انسان در قرآن. ترجمهٔ احمد آرام (1361). تهران: شرکت سهامی انتشار.

 

وبگاه‌نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری (motahari.ir)

 ـ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله بیات زنجانی (bayat.info)

 ـ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی (makarem.ir)

 ـ تالار گفتمان شریعتی (taalaar.shandel.info)

 ـ ترجمان: علوم انسانی و ترجمه (tarjomaan.com)

 ـ جامعه‌شناسی تشیع (socio-shia.com)

(jahadiam.ir) ـ جهادی‌ام 

(dashtak.com) ـ دشتک 

(etemadnewspaper.ir)  روزنامه اعتماد ـ

(ijtihadnet.ir) ـ شبکه اجتهاد 

(3danet.ir) ـ صدانت: صدای اندیشه 

(salat.ir) ـ صلات 

(toumar.info/fa/) ـ طومار اندیشه 

 ـ عبدالله جوادی آملی (javadi.esra.ir)

 ـ فرهنگ مهروش (fmehrvash.com)

(lib.motahari.ir) ـ کتابخانه الکترونیکی استاد مطهری 

(karbobala.com) ـ کرب‌وبلا: پایگاه تخصصی امام حسین (ع) 

(koodakekar.ir) ـ گروه تلاشگران: شبکه یاری کودکان کار و خیابان 

(ganjoor.net) ـ گنجور 

 ـ محمد ابراهیم جنّاتی (jannaati.com)

 ـ محمد نصر اصفهانی (m-nasr.com)

 ـ نام‌های عربی (namearabic.com)

 ـ نستعلیق‌آنلاین (nastaliqonline.ir)

 ـ وبلاگ عکس‌پرینت (blog.axprint.com)

 ـ ویکی‌پدیا: دانشنامه آزاد (fa.wikipedia.org)

 ـ ایران نیوزآنلاین (irannewsonline.ir)

 

 

تلگرام‌نامه

تلگرام

 

 

 

 

 

ـ کانال ابوالقاسم فنایی (@AbolghasemFanaei)

ـ کانال ارباب حکمت (@ArbabeHekmat)

ـ کانال اندیشه‌ورزی (@Andishehvarzi)

ـ کانال ترجمان علوم انسانی (@TarjomaanWeb)

ـ کانال جهاد مهربانی:‌ تهران مدرسه‌ای برای همه (@Jahadiam_ir)

ـ کانال چشم و چراغ (@CheshmoCheragh)

ـ کانال حسن انصاری: بررسی‌های تاریخی (@BarrasihayeTarikhi)

ـ کانال دین‌آنلاین (@DinOnline)

ـ کانال دین‌واژه (@FerdowsiMashhadi)

ـ کانال دوست‌داران امام حسین (ع) (@KarbobalaChannel)

ـ کانال سایت فرهنگی صدانت (@SedaNet)

ـ کانال طومار اندیشه (@ToomareAndisheh)

ـ کانال گروه تلاشگران: شبکه یاری کودکان کار و خیابان (@KoodakaneKar)

ـ کانال مدرسه آزاد فکری: محفل فلسفه‌ورزی‌های دانشجویی (@AzadFekriSchool)

ـ کانال مؤسسه گفت‌وگوی ادیان (@Religions)

ـ کانال نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی (@SalehiNajafAbadi)

ـ کانال نیلوفر (@Neeloofaran)

ـ روبات تبدیل‌کننده به پی‌دی‌اف: تبدیل‌کننده انواع فایل‌ها به پی‌دی‌اف (@ToPDF_Bot)

ـ روبات ذخیره‌کننده ویدیو: دانلودکننده ویدیو از سایت‌ها (@SaveVideoBot)

ـ روبات کوتاه‌کننده گوگل: کوتاه‌کننده لینک‌های بلند (@ShortUrlBot)